Men’s June Results

June 2: Monthly Medal & 3rd Round Championships: winner: D. Edwards 71, runner up: N. Brand 72, Balls: B. Sheerans 74, G. Schilg 75, A. Decker 76, B. Polkinghorne 76, D. Briggs 77, P. Kilo 78, S. Kilo 78. NTP: 3rd – N. Brand, 16th – S. Millar, 18th – G. Schilg.

June 9: Stableford: Winner: B. Sheerans 36, runner up: A. Melbourne 35, Balls: S. Millar 34, J. Metcalf 32, C. McMillan 32, N. Brand 32, G. Schilg 31. NTP: 7th – C. McMillan, 16th – D. Briggs.

June 16: Stableford: Winner: J. Todd 36, runner up: G. Schilg 35, Balls: A. Melbourne 32, D. Klein 32, B. Sheerans 31, C. McMillan 30. NTP: 3rd – G. Schilg, 7th – A. Melbourne.

June 25: Stableford: Winner: D. Singleton 37. runner up: A. Melbourne 35. Balls: S. McMillan 33, C. McMillan 33, F. Carmody 31, J. Todd 30, D. Gray 30. NTP: 16th – C. McMillan.

June 30: Stableford: Winner: B. Polkinghorne 35, runner up: G. Schilg 30c/b. Ball: S. Millar 30. NTP: 18th – G. Schilg.